Novozymes i Bagsværd, fredag den 12. oktober 2018.

10 dage førend Novozymes’ længe ventede kapitalmarkedsdag, hvor sløret skulle løftes for den kommende strategiperiode, måtte man endnu engang skuffe markedet med en nedjustering af de organiske vækstforventninger til 2019. Kapitalmarkedsdagen gav ikke udsigt til et voldsomt niveauskifte i den organiske vækst.

Som vi nævnte sidste gang var investorernes tålmodighed allerede (og nok engang) sat på prøve, da den organiske vækst for 2019 primært ville ligge i 2. halvår, hvor produktlanceringer i bl.a. den store vaskemiddel-division for alvor skulle begynde at levere vækst. Med torsdagens 2. nedjustering af den organiske vækst til 1-3% for i år er tålmodigheden nu sat yderligere på prøve, og man må også konstatere at 2019 nu mere eller mindre må betragtes som et ”tabt år” på vækstfronten. Novozymes oplyser at årets 5 første måneder har vist en organisk vækst på -2%.

Novozymes startede året med en forventning om 3-6% organisk vækst. Den målsætning blev dog allerede justeret efter 1. kvartal til 3-5%, da udviklingen på -4% i første kvartal var lidt svagere end ventet – især i den amerikanske bioethanol-forretning, som bl.a. var ramt af oversvømmelser i midtvesten.

Det er væsentligt at notere, at Novozymes på telefonkonferencen i slutningen af april netop sagde at bioethanol-forretningen var påvirket ind i april måned også, men at det på det seneste var begyndt at se bedre ud. Det markedssyn ser altså nu ud til heller ikke at holde stik, da meldingen nu er, at genopretningen går langsommere end ventet. Udover bioethanol-forretningen er især det amerikanske landbrugs såsæson også ramt af oversvømmelserne, hvilket rammer Novozymes landbrugsdivision, hvor landbrugskunderne i forvejen er økonomisk udfordret af handelskrig m.m. Endelig er Mellemøsten som region fortsat udfordrende, og genopretningen der er også langsommere end ventet – til trods for at sammenligningstallene for 2. halvår vil være betydeligt lavere, da ”krisen” i Mellemøsten er reflekteret i tallene for 2. halvår 2018. Kapitalmarkedsdag i fokus
Nedjusteringen skader det i forvejen svækkede tillidsforhold mellem Novozymes og markedet ovenpå de senere års problemer med at levere på de opstillede vækstforventninger. Det må tydeligvis

gøre ondt at nedjustere så kort tid før den vigtige kapitalmarkedsdag, velvidende at det med garanti vil fjerne noget af fokus fra udmeldingerne, så havde alternativet naturligvis været værre på lidt længere sigt. Altså at en velgennemført kapitalmarkedsdag ville blive efterfulgt af en nedjustering i halvårsregnskabet i august.

Det er i øvrigt værd at huske på at den oprindelige strategi for 2017-2019 talte om organisk vækst på 6-7% årligt og stigende henover perioden. I dag ser det ud til at 2019 vil ende mellem 1 og 3 % ovenpå et 2018 som viste en organisk vækst på 4%

Flot udvikling den seneste måned
Det er værd at notere at Novozymes-aktien over den seneste måned har udviklet sig ganske flot – ikke mindst i forhold til det generelle marked som er faldet lidt tilbage. Aktien var steget med over 5% i perioden, og det tager vi som et tydeligt tegn på, at markedet og investorerne var begyndt at positionere sig forud for kapitalmarkedsdagen i forventning om at den ville skabe klarhed og mere sikkerhed omkring det fremtidige vækstniveau for forretningen.

Aktiens fald på 6-7% ovenpå nedjusteringen betyder derfor egentligt blot at stigningen de seneste uger er annulleret – en stigning som i øvrigt var få kroner fra at indfri vort kursmål på 330 kr.

Med udsigten til stigende usikkerhed og mange måneders ventetid førend der er afklaring omkring 2. halvår sænker vi vort kursmål til 300 kr. Vi finder på den baggrund ikke, at aktien er attraktiv de næste mange måneder, og ser større risiko for kursfald end kursstigninger fra dagens kursniveau.

E7e35fb633b60cc4daac

 

 

 

 

 

Realitisk vækstplan
På Kapitalmarkedsdagen løftede Novozymes sløret for den nye strategi, hvor fokus naturligvis samlede sig omkring udmeldingen for de kommende år organiske vækst. Den blev sat til 5%, hvilket måske godt kan anses som en smule uambitiøs – ikke mindst når man sammenligner med eksempelvis Chr. Hansen som er en konkurrent indenfor dele af Novozymes forretning, men langtfra den hele. Historikken viser dog også tydeligt, at det er på niveau med det historiske niveau for 2010’erne, hvor især den sidste halvdel har været skuffende. Hvis den er på grænsen til uambitiøs, så må den omvendt også vise sig at være realistisk, og endda en smule optimistisk i forhold til præstationerne de sidste par år.

Der et tydeligvis en lang række underliggende drivere, som i de kommende mange år vil understøtte Novozymes’ forretning – naturligvis under forudsætning af, at man formår at udvikle de rette produkter der løser de behov der opstår. Især er den stigende verdensbefolkning, stigende urbanisering og selvfølgelig klimaforandringer oplagte og meget store drivere i de kommende mange år. Samtlige præsentationer fra kapitalmarkedsdagen kan findes på Novozymes hjemmeside d. 17. juni.

Fokus på 2. halvår 2019
Trods kapitalmarkedsdagen vil investorernes fokus efter vores vurdering først og fremmest handle om hvorvidt det ventede opsving i 2. halvår materialiserer sig – især i den tunge vaskemiddeldivision, som vil være et tungt anker for hele koncernens vækst, hvis ikke de nye produktlanceringer slår igennem.

Uden succes i vaskemiddeldivisionen vil koncernen efter vores vurdering ikke kunne levere nogen attraktiv organisk vækst overordnet set indenfor overskuelig fremtid. Først når der er sikkerhed omkring udmeldingen for 2019 kan investorerne igen begynde at vise tiltro til de kommende års vækstplaner.

Med udsigten til stigende usikkerhed og mange måneders ventetid førend der er afklaring omkring 2. halvår sænker vi vort kursmål til 300 kr. Vi finder på den baggrund ikke, at aktien er attraktiv de næste mange måneder, og ser større risiko for kursfald end kursstigninger fra dagens kursniveau.

Kurs på anbefalingstidspunkt: 312,00 DKK
Kurstarget: 300,00 DKK (6 mdr.)