Orphazyme har som tidligere nævnt haft behov for en kapitaltilførsel. Orphazyme er nu lykkedes med en kapitaludvidelse på 745 mio. kr. Det giver selskabet arbejdsro med den videre udvikling af en lovende pipeline. Efter mere end en fordobling af aktiekursen siden november sidste år har kursen nærmet sig vort tidligere fair value estimat på 126 kr. væsentligt hurtigere end forventet. Efter kurshoppet vurderes kurspotentialet dog ikke udtømt på 12 måneders sigt, hvor en række afgørende kurstriggere er indenfor rækkevidde.

5c4838640f19d915c8c9

Kapitaludvidelsen for 14 dage siden på 745 mio. kr. i form af en rettet emission og en private placement svarende til ca. 7 mio. aktier faldt på et tørt sted, da selskabet var ved at løbe tør for likvider. Nu vil Orphazyme være i stand til at finansiere gennemførelse af arimoclomol senfaseprojekterne på indikationerne Sporadic Inclusion Body Myositis (sIBM fase2/3), Amyotrofisk lateral sklerose (ALS fase 3) samt registreringsansøgning og kommercialisering af arimoclomol imod Niemann-Pick disease Type C (NPC).

Omkostningsbasen forventes at få et markant løft fra 2021 i forbindelse med etableringen af salg og administration i USA. Det betyder, at kontantbeholdningen estimeres til at række frem til ultimo 2021. En evt. godkendelse af arimoclomol NPC vil udløse en priority review voucher med en potentiel salgsværdi på et trecifret millionbeløb.

Flere kurstriggere
Orphazyme vil formentlig kunne nyde aktiemarkedets bevågenhed frem til 2021, hvor selskabet forventer udmelding af fase 2/3 data på arimoclomol sIBM og arimoclomol ALS fase 3 data i 1. halvår 2021. Fase 2 data på arimoclomol Gaucher sygdommen forventes offentliggjort allerede indenfor få måneder i 1. halvår 2020. Vi tillægger ikke Gaucher stor betydning i vor model, fordi der ”kun” er tale om fase 2 data og projektet i sig selv kun udgør estimeret 8 % af pipeline-værdien. Selvom NPC-indikationen og klargøring til lancering har det øjeblikkelige fokus hos investorerne vil negative Gaucher data formentlig ramme aktien uforholdsmæssigt hårdt.

Den længst fremskredne NPC-indikation står til mulig FDA-godkendelse 1. halvår 2021 og EU-godkendelse i 2. halvår 2021.

Data fra sIBM studiet ses som langt de vigtigste, da indikationen estimeres til at udgøre 54% af Orphazy-

mes’ pipelineværdi. Selskabet aflægger årsregnskab d. 28. februar med evt. uddybning af den præliminæ-re guidance for indeværende regnskabsår, der blev offentliggjort i januar forud for emissionen.

Fair value 137 kr. per aktie og fortsat Køb
Vi har opdateret vores model, hvor vi holder produktsalgsestimaterne uændret i basisscenariet. Kombinationen af en fremrulning af DCF-beregningen, udvandingseffekten fra kapitaltilførslen og den forøgede kontantbeholdning medfører en opjustering af DCF fair value fra 126 til 137 kr. per aktie. Heri indgår også en opjustering af de estimerede SG&A omkostninger.

Hvis selskabet lykkes med alle arimoclomol projekterne er fair value pr. aktie 405 kr. uden yderligere udvanding. Forudsat ingen yderligere udvanding er P/E-2023 på 5,8 i basis-scenariet ved dagens kurs på 118 kr. Antager man konservativt en fair value P/E på 15 svarer det til næsten en tredobling af den nuvæ-rende aktiekurs, og dermed ikke langt fra DCF-modellens 405 kr. per aktie i det positive scenarie.

Da Orphazyme ikke er noteret på det amerikanske Nasdaq er Orphazyme lokalt prisfastsat. Men sammenligner man med amerikanske biotekselskaber (ChemoCentryx (2,7 mia.), Dicerna (1,4 mia.) og Ascendis (6,7 mia.)) på Nasdaq med fokus på sjældne sygdomme og med mindst ét lægemiddel i fase 3 og uden et FDA godkendt lægemiddel, er den gennemsnitlige markedsværdi her godt 2 mia. USD svarende til 5 gange Orphazymes markedsværdi. På 12 måneders sigt løfter vi målkursen til 150 DKK fra 120 DKK med en uændret købsanbefaling.