Økonomisk Ugebrev Life Science afholdt i går en særdeles velbesøgt Investorkonference for 1. kvartal i Det Berlingske Hus. Pladserne var allerede udsolgt for flere uger siden, og vi er meget stolte over og glade for den flotte opbakning til arrangementet.

Der deltog følgende 4 selskaber og alle præsen – tationerne kan downloades på dette link.
• Scandion Oncology
• Bavarian Nordic
• Biovica
• Saniona

Fra Scandion Oncology præsenterede CEO Niels Brünner selskabets potentielle lægemiddel mod resistens ved kemoterapibehandling. Et middel der i øvrigt udspringer af nu hedengange Neurosearch, som skulle vise at være et gennemgående tema for dagen. Saniona bygger på dele af Neurosearchs forskning, ligesom Bavarian Nordic trods sine 25 år på bagen også udspringer af kredsen omkring Neurosearch.

Scandion Oncology tilhører ikke vort normale dækningsunivers, da selskabet er noteret på Spotlight. Særligt 2. halvår byder på et relativt tungt newsflow fra selskabet.
Bavarian Nordic præsenterede selskabets nyindkøbte vacciner og konturen af et fremtidigt og profitabelt vaccineselskab kunne mere end skimtes. Den forestående fortegningsemission synes at være ganske tæt på, og den vil rejse ca. 2.600 mio. DKK til selskabet, som skal bruges til at indfri den mellemfinansiering der blev stablet på benene til at finansiere købet af de to vacciner fra GSK.

Svenske Biovica præsenterede sin biomarkørtest Divitum, som står overfor en snarlig godkendelse og lancering i USA. Snarlig betyder her slutningen af 4. kvartal eller i starten af 2021. Registreringen foregår via den såkaldte 510(K)-registreringsvej, og det er vigtigt at huske på, at der her ikke er tale om den tunge lægemiddelansøgning, men den meget mindre tunge ”device”-ansøgning. Det samlede markedspotentiale for USA og EU anslås at ligge omkring 600 mio. USD.

Endelig sluttede Saniona dagen af med selskabets forskningschef, medstifter og tidligere CEO Jørgen Drejer, som gav det første billede af selskabets nye fremtid efter CEO-skiftet. Se også den korte omtale under modelporteføljen, hvor det fremgår at selskabet selv agter at gå hele vejen som et selskab indenfor sjældne sygdomme. Jørgen Drejer var med til at stifte Neurosearch og rundede på denne måde ganske fornemt dagen af.

Det skal understreges, at de mange Neurosearch-relationer var helt og aldeles tilfældig, men det er dog samtidig et tegn på, hvor stor betydning Neurosearch egentlig har haft for den danske biotech-sektor, til trods for at selskabet i sig selv aldrig lykkedes med lægemiddeludviklingen.

ØU Life Science Modelporteføljen og dens pæne resultater blev også præsenteret og disse slides kan ligeledes findes på linket ovenfor.

Det er med beklagelse, at vi måtte registrere to afbud fra præsenterende selskaber i sidste øjeblik pga. sygdom og en nyindført corona-rejsepolitik. Vi håber – og forventer – at de to selskaber vil præsentere på en af de kommende konferencer i 2020.