Corona er på alles læber i øjeblikket og med fuld forståelse. Virussen, der er kommet snigende som en usynlig tsunami, som først viser sig i sidste øjeblik kort før land, har i den grad sat sit præg på aktiemarkederne.

For en tid er al normalitet principielt sat ud af spil og alt synes at handle om at rejse cash og sikre sig noget at stå imod med. Intet er helligt og i modsætning til enkeltstående tidligere kriser er nærmest ingen aktivklasser undtaget, selv guldet har været på slagtebænken og realkreditrenterne er steget. Samtidig er ethvert forsøg indtil nu på kursstigning løbet direkte ind i fortsatte salgsordrer. Således er det amerikanske S&P 500 indeks ikke steget 2 dage i træk siden 11./12. februar, hvilket siger næsten lige så meget om den sure stemning og volatiliten, som indeksudviklingen gør det.

Intraday har vi på det danske marked set udsving på op imod 10% på indeksniveau, hvilket må siges at være uhørt, når vi har en mere glidende udvikling i årsagen til panikken, og ikke en enkeltstående begivenhed, som f.eks. 11. september eller Lehmann Brothers’ konkurs.

Corona og vores kursmål
For en tid må normale værdiansættelsesmodeller betragtes som sat ud af spillet, og for en længere periode må risikotillægget anses som forhøjet. Det rammer naturligvis Life Science sektoren, og vores investeringsunivers i ØU Life Science. Kursmål som for blot 3-4 uger siden virkede realistiske, skal nu ses i et helt andet risikoperspektiv. Det vil alt andet lige betyde, at nogle kursmål nu synes urealistiske. Som altid er det vigtigt at huske på, at det helt konkrete kursmål i en analyse aldrig bør anses som en endegyldig og præcis sandhed. Den generelle holdning til selskabet og dets forretningsmodel er mere væsentlig og kan måske særligt i øjeblikket bruges som retningspil for, hvilke aktier der kan være interessante at bundfiske i vort univers.

Her er vi så småt gået i gang i med at sætte Modelporteføljens kontanter i spil, og vores ageren her kan naturligvis tages som udtryk for hvad vi finder attraktivt pt. Indtil videre har vi været for tidligt ude, men vi er indforstået med at vi næppe rammer den absolutte kursbund, og spreder derfor også vores indkøb over tid.

Det er også vigtigt at man altid finder selskabsanalysen (f.eks. via lifescience.ugebrev.dk ) og tjekker nyhedsstrømmen, og – særligt for biotekaktierne – kassebeholdningen og likviditetsforbruget (cash burn).

Cash is king
I det lys må man særligt applaudere de selskaber der for nylig har rejst den nødvendige kapital i ”det åbne vindue i januar-februar”. Selvom emissioner sjældent er sjove for aktionærerne, mens de står på, må man som aktionær høfte hatten for de biotek-selskaber der henter (rigelig) kapital, når (markedets og investorernes) vindue er åbent, eksempelvis Cantargia og Orphazyme.

Men selv indenfor Life Science er påvirkningen forskellig, da sektoren jo dækker over meget forskellige virksomheder på risikoskalaen. Hårdest er det naturligvis gået udover de risikofyldte aktiver som biotek, mens de mere ”stabile” aktier blandt de store pharmaselskaber har klaret skærene bedre. I særlig grad kan nævnes ultrastabile Coloplast, men også Novo, Chr. Hansen, m.fl. har klaret det pænt relativt set.

Til gengæld må en stabil branche som høreapparater forventes at opleve store udfordringer på kort sigt pga. dels deres globale supply chains, men i endnu højere grad fordi størstedelen af kunder med høretab naturligvis tilhører den ældre generation og således den allerhøjeste risikogruppe ift. coronasmitte. Denne gruppe må i særlig grad forventes at blive hjemme i let godt stykke tid endnu, og ikke tage unødige – og potentielt livsfarlige risici – for at besøge en høreklinik.

Endelig er der også en lille gruppe af selskaber – på tværs af sektoren – som har oplevet fremgang. Det skyldes især, at de på trods af karantæner, osv. står til at profitere på coronakrisen i form af øget salg eller muligheder for salg. Helt oplagt er selskaberne (i primært USA) med kandidater til enten en vaccine eller på mere kort sigt behandling af sygdommen og dens symptomer, men også i Medtech-afdelingen har vi set flere stigninger til bl.a. Ambu i kølvandet på meldinger om hamstring af udstyr fra flere hospitaler.

Langsigtet gevinst
På lidt længere sigt er det oplagt at en krise som corona vel øge fokus på sundhedssektoren, og på den anden side af den øjeblikkelige panik er det næppe utænkeligt at sektoren vil se et stort investerings-inflow. Alene af den grund at vi som globalt samfund helt naturligt vil søge at være bedre forberedt til den næste epidemi eller pandemi, hvad enten det er bakterier, vira, Ebola, fedme, cancer eller andre kendte eller ukendte sygdomme.

Sluttelig er det jo desværre også værd at nævne, at krisen understreger hvad følgerne kan være af mere avancerede terrorformer (som f.eks. bioterror), der sætter samfund i stå med store konsekvenser for ikke mindst samfundsøkonomien. Det bør øge villigheden hos politikerne til at prioritere og sikre et bedre beredskab. Her er hjemlige Bavarian Nordic en oplagt kandidat at nævne med deres tætte samarbejde med de amerikanske myndigheder om bl.a. koppevacciner.

Særligt for denne udgave
For ØU Life Science har corona også betydning, og vi må allerførst også erkende, at vi nok også har taget for let på risikoen og ikke forudset de store konsekvenser for markederne og den indtrufne panik.

Vi har i dette nummer dedikeret en del sider med aktuelle kommentarer og analyser af corona og dens mulige effekter, både i den nordiske Life Science sektor og i et lidt bredere perspektiv.

Da situationen udvikler sig nærmest dag for dag, har vi også midlertidigt valgt at præcisionsdatere samtlige analyser og kommentarer.

I kalenderen skal man være OBS på at kapitalmarkedsdage, R&D-dagen og ikke mindst generalforsamlinger kan ændres og aflyses. Det har i særlig grad betydning for de mere etablerede aktier, hvor udbytter skal vedtages på generalforsamlingerne. I denne udgave bringer vi Økonomisk Ugebrevs seneste analytikerrating, da medtech, biotech og pharma-analytikere udgør en ikke uvæsentlig del af listen. Og som det fremgår af chefredaktør Morten Langers kommentar længere inde i dette nummer, har Økonomisk Ugebrev været i selvvalgt arbejd-hjemmefra-mode i snart 14 dage, altså før det blev anbefalingen fra det officielle Danmark. Som et online analysehus er vi sandsynligvis bedre stillet end mange andre, og det har indtil nu ikke givet anledning til de store udfordringer. Udover at en planlagt analyse af Bavarian Nordic forud for tegningsperiodens udløb må skubbes til onlinepublicering i morgen fredag eller lørdag. Vi sænker vort kursmål marginalt fra 160 DKK til 150 DKK, men løfter anbefalingen til KØB fra NEUTRAL. Næste udgave af ØU Life Science udkommer som planlagt om 14. dage, men.

Tiden vil vise om vi som mennesker, som samfund og ej at forglemme som investorer har reageret alt for panisk eller om vi har udvist den nødvendige omhu – rettidig kan vores omhu dog i hvert fald næppe siges at have været, for så stod vi ikke med PANIK skrevet med store typer over alt. Vi kan kun håbe og stræbe efter at gøre det bedre næste gang. De bedste ønsker til alle vore læsere.