Novozymes i Bagsværd, fredag den 12. oktober 2018.

Novozymes er ombølget af optimisme efter udsendelsen af 2019-regnskabet og udskiftninger i ledelse og bestyrelse. Men er kontinuitet stadig vigtigere end forandring i Novo-sfæren? Der er allerede sat snævre rammer for den kommende topchefs muligheder for at drive en radikal transformation igennem, skriver Økonomisk Ugebrevs fagredaktør Morten A. Sørensen.

Får Novozymes kommende topchef Ester Baiget de optimale betingelser til at indfri de ambitiøse løfter, som bestyrelsen allerede har afgivet på hendes vegne? Spørgsmålet er ikke blevet mindre, efter at et i grunden skuffende 2019-regnskab torsdag fik Novozymes-aktien til at stige 5-7 pct. efter kortvarigt at have rundet rekordniveauet 364, takket være gode tal for 4. kvartal. Men også takket være optimistiske forventninger til vækst og pengestrømme de kommende år.

Allerede før Ester Baiget er tiltrådt, er optimismen omkring Novozymes tilsyneladende tilbage, efter at den afgående topchef Peder Holk Nielsen i løbet af 2019 leverede tre nedjusteringer. Ikke blot en ny CEO, men også en ny CFO og tre nye bestyrelsesmedlemmer med international erfaring har givet håb om mere vækst i virksomheden, hvis omsætning har været stagnerende i årrække.

NYT BLOD OG NY INSPIRATION
Den nye CEO er hentet fra en af Novozymes store globale rivaler, den amerikanske Dow-koncern. Dermed har man for første gang i en stor Novo-virksomhed hentet en outsider som ny topchef. Forsyningen af nye tanker og ideer udefra kan blive yderligere styrket af nye bestyrelsesmedlemmer. Dels Cees de Jong, tidligere topchef for Chr. Hansen, dels Sharon James, der kommer fra en anden global gigant, Bayer, og dels Patricia Malarkey, chief innovations officer hos multinationale DSM, der indtrådte sidste år.

Koncernen har altså i stor stil hentet inspiration udefra, efter at bestyrelsesformand Jørgen Buhl Rasmussen har understreget behovet for nyt blod. Og det er ikke alt: Novozymes har i 2019 også lanceret en ny strategi og ansat Lars Green som ny (CFO).

For dem, der håber på en mere dybtgående transformation, er der dog også grund til eftertanke: Bestyrelsens initiativer er i 2019 kommet i en usædvanlig og bekymrende rækkefølge. Strategien er lanceret og CFO’en er fundet, inden ansættelsen

af den nye CEO. Ester Baiget får altså nu hovedansvaret for opfyldelsen af en strategi og nogle ambitiøse målsætninger, som hun slet ikke selv har haft indflydelse på.

Væksten skal f.eks. allerede i 2021 op over 5 pct., altså en vækstrate som ikke har været set i Novozymes siden 2014. De store eventyr, som virksomheden delvist selv var med til at fortælle i begyndelsen af årtiet, om et boom i salget af enzymer til bioethanol og et betydeligt salgspotentiale i BioAg-samarbejdet med Monsanto, er nemlig kun i beskedent omfang blevet til virkelighed.

Grundlæggende skal en ny ledelse skabe et nyt indtryk af Novozymes, også for at løfte aktiekursen, der har kørt omtrent sidelæns siden 2015. Men hvis den nye CEO gerne vil have hjælp til denne opgave af en CFO, som hun selv har valgt, kan det nok blive lidt svært.

JUSTERINGER ELLER TRANSFORMATION
Den uden tvivl meget kompetente CFO Lars Green er nemlig ikke bare nyansat, han er også en udpræget insider. Han har været direktør i søsterselskabet Novo Nordisk, hvor han frem til 2019 havde arbejdet i 27 år. Da han blev CFO i Novozymes, havde han allerede været medlem af bestyrelsen siden 2014. Lars Green blev sidste år i erhvervspressen fremhævet som en oplagt efterfølger for Peder Holk Nielsen. Hans kontaktnet i Novozymes’ bestyrelse og i hele Novo-sfæren må være glimrende. Der kan opstå tvivl, både indadtil og udadtil, om, hvem der egentlig er den nye stærke kvinde/mand i Novozymes.

Den slags fnidder er man muligvis hævet over i den renfærdige Novo-sfære. Men alt i alt kan man ud fra principielle governance-betragtninger stille et alvorligt spørgsmålstegn ved timingen af de beslutninger, som Novozymes-bestyrelsen har truffet i 2019.

Der er foreløbig sat ganske snævre rammer om Ester Baigets handlemuligheder. Om det nu har været tilsigtet eller ej, så fremstår det som om, bestyrelsen med sin timing har ønsket at sikre en høj grad af kontinuitet i Novozymes ud fra betragtningen: Der skal bare justeres lidt, så går det nok fremad igen. Måske vil det fungere. Men hvad nu hvis Ester Baiget efter at have lært Novozymes nærmere at kende når frem til, at det er nødvendigt med en dybtgående transformation og fokusering?
Morten Sørensen