Svenske Enorama Pharma er rundt regnet tredoblet siden vi for tre måneder siden anbefalede spekulativt køb i kurs 36 SEK (se ØU Life Science 8/2019). Aktien er netop lukket i kurs 107 SEK i fredags og ligger nu væsentligt over vores kursmål på 70 SEK.

Vi stiller os uforstående overfor de voldsomme kursstigninger, der alene fredag løb op i næsten 30%. Casen er i store træk den samme som for 3 måneder siden. Det eneste væsentlige nye er en bekræftelse af ambitionerne indenfor cannabisområdet, hvor Enorama har meddelt, at man nu er ved at udvikle et CBD (cannabidiol) tyggegummi.

Cannabis-industrien og CBD-fænomenet er omgærdet af en generel hype. I det lys er de store spekulative aktiekursstigninger måske ikke helt så overraskende. Det ændrer dog ikke på, at der fortsat er meget lang vej til markedet, og at finansieringsgrundlaget samt det reelle kommercielle potentiale stadig mangler at blive belyst. Indtil videre har Enorama kun underskrevet en hensigtserklæring med græske PromoPharma og forventer i øvrigt først at offentliggøre flere detaljer i løbet af 6-12 måneder.

Før CBD-projektet bliver mere konkret forventer vi, at der gennemføres en kapitaludvidelse. Vi vurderer fortsat, at der mangler midler til kommercialisering af det nikotin-tyggegummi, som man netop fik godkendt i Sverige i fredags. På helt kort sigt kan den forventede myndighedsgodkendelse måske understøtte kursen, men vi regner med, at aktien falder tilbage til et niveau omkring vores kursmål, senest i forbindelse med annonceringen af den påkrævede kapitaludvidelse.

Vi vil gerne mane til besindighed omkring CBD-projektet. Vi er positive overfor mulighederne, indenfor forretningsområdet, men er først klar til at inddrage det i værdiansættelsen efter fremlæggelsen af mere konkrete planer.

Samlet set fastholder vi derfor vores kursmål på 70 SEK, og anbefaler dermed et frasalg af aktien i nuværende kursleje med en solid kursgevinst.

David Mygind