GN’s regnskab for 3. kvartal viste fortsat stærk vækst i Audio og en pæn vækst i Hearing. Der tages fortsat markedsandele, men investorernes øjne begynder nu at rette sig mod 5. februar, hvor regnskabet for det vigtige 4. kvartal præsenteres sammen med en strategiopdatering for den kommende periode.

8255e0e6fb171ad26fd07dcb79f7d16b2d4aea67Ae4c14c6879fac5d7f2f

Hearing leverede igen en stærk organisk vækst på 8% i kvartalet og 8% for årets første 9 måneder. Væksten er fortsat båret især af 4. generationshøreapparatet ReSound LiNX Quattro, der stadig sælger godt og nu har omkring 1 år på bagen. For hele 2019 forventes fortsat en organisk vækst på 7%, hvilket måske kan undre givet de 8% der er opnået allerede. Forklaringen skal findes i netop LiNX, hvis lancering var med til at skabe et meget stærkt 4. kvartal 2018. Sammenligningstallene bliver derfor svære, og den organisk vækst i kvartalet vil således ikke kunne måle sig med det hidtidige resultat i 2019.

Audio brager stadig fremad med en omsætning på 1.462 mio. kr., og en organisk vækst på 25 % i kvartalet og 27% år-til-dato. Det er dog værd at bemærke, at omsætningen i absolutte tal dog er stort set flad fra 2. kvartal til 3. kvartal, da 2. kvartal landede på 1.466 mio. kr. Der var til gengæld et løft i EBITA-marginen til 19,8% mod 19,2% i samme kvartal 2018 og 18,3% i 2.kvartal 2019. Forventningen til helåret er uændret en margin omkring 20%. Skaleringseffekten af den stigende omsætning begynder således at vise sig, selvom det nok også bør være investorernes forventning, at der ikke vil være nogen stor stigning i marginen fremadrettet. Det kom frem, da det forestående udløb af den nuværende strategiperiode (2017-2019) blev et emne på telefonkonferencen ovenpå kvartalsregnskabet.

Al fokus rettet mod ny strategi
Den næste store event bliver årsregnskabet for 2019, som fremlægges den 5. februar 2020. Udover selve regnskabet for det sæsonmæssigt stærke 4. kvartal vil interessen primært samle sig om strategiudmeldingen for de kommende år. Det var tydeligt på telefonkonferencen, hvor analytikerne igen på kreativ vis forsøgte at få en pejling på, hvad man skal forvente sig for de kommende (måske) 3 år.

Især er analytikerne og investorerne i øjeblikket på udkig efter om de senere års investeringer og massiv produktsucces, nu skal afløses af en periode, hvor frugterne af de senere års succes skal hentes i form af løftede indtjeningsgrader og solidt cash

flow. Ledelsen svarede forståeligt nok undvigende, men det blev alligevel tydeligt, at investeringer og omsætningsvækst fortsat vil være i fokus.

Næsten nytiltrådte CEO i Hearing Gitte Aabo sagde eksempelvis, at hvis man ser på Hearings succes i de senere år har den været drevet af en massiv investering i R&D, og at det har vist sig at være formlen for succes på vækstfronten. Det må også forventes, at være formlen fremadrettet med store R&D investeringer for at skabe omsætningsvækst og med profitabilitet omkring det nuværende niveau. Dvs. en EBITA-margin lige over 20% for Hearing. For Audio må forventningen også været et niveau lige deromkring, mens de organiske vækstudsigter ser noget bedre ud.

Det er i øvrigt værd at nævne, at GN også fandt det nødvendigt at fremhæve, at den kommende strategi ikke nødvendigvis vil række henover 3 år, som det ellers har været normalen de sidste mange år. Det var ikke en diskussion man efterfølgende ville gå dybt ind i, men GN præciserede at det ikke var at for at udelukke det ene eller det andet. Det var snarere for at understrege, at de 2 forretninger har forskellig cyklus, og det kan måske komme til at betyde noget

for tidshorisonten for en fremtidig strategi.

Uændret kursmål
Efter et besøg nede omkring kurs 265-270 i oktober måned er GN-aktien nu tilbage over 300 kr. Vi satte sidst et kursmål på 350 kr., og vi ser ingen grund til at ændre vort nuværende positive syn på aktien, som hviler på den pæne væksthistorie i både Audio og Hearing. Vor kursmål ligger marginalt over konsensuskursmålet omkring 330-335 kr.

Det er værd at notere, at der de seneste par uger er set et løft i analytikernes anbefalinger, hvor der er kommet 3-4 nye købsanbefalinger, således at der nu er 9 ”stærkt køb”, mod kun 8 hold- og salgsanbefalinger. Vi forventer ikke store kursændringer eller ændringer i anbefalinger førend den nye strategi er fremlagt. Pt. mener vi stadig ikke, at markedet værdsætter den solide vækst godt nok.

Hacker-risiko
På risikosiden er det måske værd at nævne, at Demant var udsat for et voldsomt hackerangreb i september måned, og at det for nylig var en anden stor konkurrent (WS Audiology), der blev udsat for et angreb. Det betyder naturligvis ikke, at GN Hearing er næste i rækken, men man skal i hvert fald ikke afskrive muligheden 100 %. Der må dog alt andet lige forventes en større parathed hos GN, ligesom det også er tydeligt, at angrebet på WS Audiology ikke ser ud til at have været ligeså omfattende som hos Demant, eller i hvert fald ikke haft lige så omfattende skader.