13c056b62aecd926b1ea97643d0d6ef6d595422f

42006c27dc43d4959f85Siden maj opdateringen d. 8. maj i forbindelse med 1. kvartalsregnskabet er aktien steget med 67% understøttet af flere kursstimulerende faktorer. Dels lød det fra Trump regeringen i starten af juli, at indsatsen skulle øges på nyretransplantationsområdet. Dels har den svigtende forsyning af generisk tacrolimus medicin bevirket, at den amerikanske organtransplantationsforening bl.a. har

tilskyndet hospitalerne til at anvende patentbeskyttet medicin til nyretransplantationer, herunder Veloxis’ Envarsus. Endelig har Veloxis i juli måned løftet sin guidance for indeværende år.

Regnskab og guidance 
Envarsus salget er kraftigt stigende. Veloxis hæ-vede derfor i juli 2019 guidance for provenuet fra Envarsus salget til intervallet 69–77 mio. USD mod tidligere 58-68 mio. USD. EBIT-guidance blev i samme ombæring hævet fra 4–10 mio. USD til 10-15 mio. USD.

Den totale Envarsus markedsandel i USA ultimo 2. kvartal var på 4,2% mod 2,3% ultimo 2. kvartal sidste år. Især salget af Envarsus til nytranplanterede patienter (de-novo patienter) har været i kraftig fremgang siden FDA- godkendelsen af denne indikation i slutningen af 2018. Markedsandelen i de-novo segmentet var ultimo 2. kvartal på 15.5%. Omsætningen i USA er altdominerende og udgør godt 86% af selskabets samlede provenu fra Envarsus salget.

I Europa er de vigtigste markeder Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien. Envarsus-salget i non de-novo (tidligere transplanterede) patient segmentet kommer primært fra patienter, der tidligere har været på generisk tacrolimus. Selskabet forventer nu en samlet markedsandel (de novo og tidligere tranplanterede) i USA ultimo 2019 på 5,9%.

Medvind i de seneste måneder 
Manglen på generisk tacrolimus har ikke i 1.halvår haft nogen synderlig positiv effekt på Envarsus salget ifølge selskabets CEO Craig Collard. Afhængig af varigheden vil forsyningssituationen have en positiv effekt på Envarsus salget.

Også den amerikanske regerings øgede fokus på nyretransplantationsområdet vil sandsynligvis styrke salget af Envarsus. Der er pt. 100.000 amerikanske nyrepatienter, som venter på en ny nyre pga. manglen på donorer. Trumpregeringen har kritiseret det amerikanske sundhedssystems fokus på dialysebehandling frem for transplantation. Den amerikanske regering har derfor planer om at løfte antallet af donorer via incitamentsordninger. Regeringens bestræbelser skal ses i lyset af de meget betragtelige offentlige udgifter til behandlingen af nyrepatienter, hvor Medicares’ udgifter til dialysepatienter er over 100 mia. Trump administrationen har således planer om, at 80% af nydiagnostiserede flyttes fra dialyse i 2025.

Estimater op
På baggrund af ovennævnte forhold er er der udsigt til, at Envarsus salget vil ligge højere end vores tidligere estimat. Envarsus peak markedsandelen i det amerikanske de novo segment i 2030 løftes fra 32% til 56%. For non de novo segmentets vedkommende fastholdes estimaterne med en peak markedsandel på det amerikanske marked på 15%. Det svarer til en konsolideret markedsandel på 19% på det amerikanske marked. Der er regnet med generika prispres fra 2029 i forbindelse med Envarsus-patentudløbet i 2028. For 2019 løftes omsætning og EBIT-estimaterne fra henholdsvis 64 mio. kr. til 72 mio. kr. og fra 7 mio. kr. til 15 mio. kr.

Finansiel situation
Selskabet havde ultimo juni et likvidt beredskab på godt 31 mio. USD. Veloxis bliver for første gang overskudsgivende i år og med et voksende overskud i de kommende år står selskabet finansielt stærkt og med plads til opstart af nye udviklingsprogrammer.

Kurstriggere
Aktiekursen drives af momentum i Envarsus salget og dermed indtjeningen som aflejres i kvartalsregnskaberne. Næste kvartalsregnskab kommer 12. november.

Værdiansættelse og anbefaling
Veloxis aktiekursen afspejler høje forventninger til Envarsus-salget og den fremtidige indtjening. Selvom indtjeningsvæksten tegner til at blive høj (CAGR-nettoindtjening 2019-24 på 46%) er det først i 2023, at P/E falder under 20 på indtjeningsestimaterne i basis-scenariet.

Som et selskab afhængig af et enkelt produkt virker markedsværdi/peak sales i 2027 på 3 heller ikke billigt. DCF fair-value i basisscenariet er på 3,3 mod tidligere 2,3, mens DCF-værdien i bull-scenariet er løftet til 5,3 DKK pr. aktie.

På trods af opjusteringen anses det derfor som noget risikabelt at købe aktien på det nuværende kursniveau.

86440013080f76bb54ce