Først og fremmest vil jeg på hele ØU Life Sciences vegne benytte lejligheden til at ønske alle læsere et godt nytår og samtidig takke for opbakningen i 2019. Som en af de få (og måske eneste) uafhængige og selvstændige aktører i Norden er vi helt afhængige af læsernes opbakning. Vi har i år haft en god stigning i antallet af læsere. Det sætter vi stor pris og tager det også som et tegn på at vi har et godt, troværdigt og ikke mindst læsværdigt Life Science ugebrev, selvom der selvfølgelig altid er plads til forbedring.

Denne første udgave af ØU Life Science i 2020 udkommer tidligere end vanligt. Det sker for at markere årsskiftet og få en lidt mere aktuel nytårs-dækning. Dvs. at denne udgave fokuserer på hvad der skete i 2019 og i endnu højere grad, hvad vi kan forvente os af 2020. Derfor er modelporteføljen og tabellerne kun opdateret per ultimo 2019 og ikke per d.d. Der har i øvrigt kun været ganske små ændringer på indeks og selskabsniveau hidtil i 2020. Den normale kvartalsmæssige IPO-tabel og medfølgende kommentar er således også rykket til næste udgave. Denne udgave indeholder dog en normal selskabsanalyse, idet Lars Hatholt har kigget nærmere på svenske Oncopeptides.

Rammen for denne nytårsudgave er udvidet, og derfor er indholdet en smule anderledes end det plejer. Dækningen er en anelse bredere, og f.eks. den uddybende omtale af det amerikanske indeks skal ikke ses som et fast indslag, der kan forventes fremadrettet i hver udgave. Det skal mere ses som en perspektivering på udviklingen i vort hjemlige dækningsunivers, og som et forsøg på at trække på lidt af den viden og de emner som vores dygtige og erfarne analytikergruppe også sidder med til daglig, og som også kunne tænkes at interessere den gennemsnitlige Life Science investor.

I denne udgave giver Lars Hatholt et lille indblik i sit amerikanske biotech-univers, mens Morten Larsen kigger nærmere på sit eget dækningsunivers her i Norden. I næste udgave følger David Mygind trop.

I denne udgave følger også endnu et kapitel i føljetonen om Enochian Biosciences. Nogle vil måske spørge om relevansen af dette, når selskabet ikke er en del af det nordiske dækningsunivers. Til gengæld er det forhåbentlig spændende på en anden måde end de traditionelle selskabsanalyser, som stadig er kernen og – indrømmet – tit kræver stor opmærksomhed at læse igennem. Det kan næppe heller udelukkes at nogle af vores læserne er aktionærer i Enochian, som jo har mange og meget stærke links til Danmark.

Endelig tæller det også i vores øjne som en god beskrivelse (nogle vil måske sige advarsel?) af de fremtidsdrømme og -forventninger, der ofte kan findes i netop Life Science-sektoren, samtidig med at markedet kan have en tendens til at undervurdere den lange, bekostelige og udfordrende vej til målstregen og indfrielse af peak sales-drømmene.

Stærk modelportefølje
2019 blev et rigtig flot år for modelporteføljen, som leverede et afkast på 50,1% eller ca. dobbelt så meget som de to referenceindeks. Det er vi naturligvis stolte over, og selvom vi ikke forventer at kunne kopiere afkastet i 2020, så vil vi selvfølgelig gøre vores ypperste. 2019-afkastet følger i øvrigt ovenpå et flot 2018-afkast på 25,3%.

Nyt tiltag
2019 blev som bekendt ikke året, hvor vi konverterede 100% til online-universet. Vi håber på at gøre flere fremskridt i 2020, og vil som altid anbefale læserne at gøre sig bekendt med onlineuniverset og mulighederne der. Ikke mindst i forhold til at finde tidligere analyser via søgefunktionen.

Fra og med næste udgave vil vi ændre en smule på kurstabellernes udseende, og vi vil også inkorporere nogle af de forslag vi løbende har modtaget fra jer læsere. F.eks. har vi allerede denne gang indført at nye kursmål og anbefalinger markeres med fed i oversigten over kursmål/ anbefalinger. I dag er det kun Oncopeptides, men allerede fra næste gang vil det forhåbentlig øge læsevenligheden en smule.

På indholdssiden forventer vi også i løbet af året at præsentere nye tiltag, herunder er vi i overvejelse om en evt. dækning af udvalgte danske og nordiske Life Science biotech-selskaber, som ikke er noteret i Norden. Interviews vil også være et

område vi vil forsøge lægge flere kræfter i. I den forbindelse vil jeg sluttelig også takke for de indkomne forslag og samtidig minde om at [email protected] ugebrev.dk altid er åben for nye forslag, kommentarer og selvfølgelig ris/ros.

Velkommen til et spændende 2020 og rigtig godt nytår.

Steen Albrechtsen
redaktør