Siden seneste opdatering i september er aktien steget fra kurs 183 til 214 kr. efter at aktien medio november toppede i kurs 245. Vi havde lejlighed til at møde selskabet på ØU Life Science Investorkonferencen i sidste uge.

F9e293f5a418f336ce2b8a4a8ea6cbfef241374c

Zealand meddelte i oktober at selskabet har købt det canadiske biotech selskab Encycle Therapeutics, som har det prækliniske projekt ET3764 mod inflammatoriske tarmsygdomme i udvikling. Zealand får med købet også adgang til screeningen af 5.000 peptidmolekyler. Betalingen sker primært via milepælsbetalinger/earn-outs og tærer således ikke voldsomt på Zealands likviditet på kort sigt. ETZ3764 har integrin alpha-4-beta-7 virkningsmekanisme, som tidligere er valideret ved vedolizumab. Købet har pga. Encycle tidlige stadie ingen indflydelse på værdiansættelsen af Zealand Pharma i vores model.

Salgsorganisation i USA bliver en vigtig opgave
Som det blev nævnt i sidste analyse (september), bliver kommercialiseringen i USA en vigtig opgave for Zealand. Ikke så meget, når det gælder glepaglutide (korttarmssyndrom/SBS) og hyperinsulinisme (CHI), da der her er tale om sjældne sygdomme, men i høj grad når det gælder HypoPal Dasiglucagon-pennen imod hypoglykæmi med ca. 1 million patienter og dasiglucagon 2-kammer pumpen, der retter sig imod et marked på ca. 400.000 pumper.

På ØU Life Sciences investorkonference d. 27. november oplyste selskabet imidlertid, at man vil fokusere på de største behandlingscentre, når det gælder hypoglykæmi. Mht. 2-kammer pumpen deltager Zealand ikke i markedsføringen, men vil udelukkende fungere som leverandør af dasiglucagon. Zealand forventer derfor, at salgsorganisationen vil kunne klare sig med 50-100 lægemiddelkonsulenter i USA. De nye hypoglykæmiprodukter fra Eli Lilly (Baqsimi i nasal formulering) og Xeris (glukagonpen) er blevet introduceret i USA for nylig. Det tegner til, at Baqsimi bliver den væsentligste konkurrent til HypoPal pennen.

Opjusteringer af estimater
Der er foretaget flere justeringer af estimaterne. Salgsestimaterne på dasiglucagon 2-kammer pumpen er nedjusteret, mens glepaglutide SBS salgsestimaterne er opjusteret med en markedsandel i 2030 på 30% mod tidligere 20% i 2030 (se vedhæftede tabel).
12 måneders kursmål opjusteres til 250 kr.
Fair value pr. aktie ved DCF hæves fra 201 DKK til 220 DKK. Vigtigste kurstrigger er glepaglutide SBS fase 3 data i 2021. Efter den kraftige kursstigning i år ses kursstigningspotentialet begrænset på den korte bane. Pga. DCF-rul og kurstriggere, som nærmer sig hæves 12 måneders kursmålet til 250 kr. mod tidligere 205 kr.